AIGNER SZILÁRD HALÁLÁRA | Eumet.hu – Időjárás-előrejelzés

AIGNER SZILÁRD HALÁLÁRA

2016. július 1. Érdekességek


aszEgy volt kolléga szakmai megemlékezése

Szerző: Ihász István, Országos Meteorológiai Szolgálat

2016. június 6-án, egy nappal 70. születésnapja után elhunyt a magyar szinoptikus meteorológia rendkívül innovatív szakembere. Hatása a magyar szinoptikus meteorológia fejlődésére hosszú időre meghatározó.

1973-ban az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának meteorológia-fizika szakán végzett. Mint számos fiatal szakember esetében az inspiráló évfolyamtársi közösség megerősítette benne a meteorológia iránti – haláláig tartó – elkötelezettséget. A 9 fős évfolyamból aktív évtizedeik alatt többen szintén maradandó értéket hoztak létre. Aigner Szilárd évfolyamtársa volt – többek között – Dévényi Dezső, Iványi Zsuzsanna, Kocsis Ferenc és Mersich Iván, sajnos közülük ketten már szintén nincsenek köztünk.

Diplomamunka témája a szinoptikus meteorológia tárgykörébe tartozott, a dolgozat címe: „Különböző csapadékmennyiségek túllépési időinek statisztikai szerkezete”. 1973-tól 1989-ig az Országos Meteorológiai Szolgálat Központi Előrejelző Intézetében dolgozott. E mintegy másfél évtizedes igen aktív időszakban a kor akkori szakmai és technikai lehetőségeinek határain messze túllépően kezdeményezett és valósított meg mindmáig ható változásokat.

Az 1980-as években – úttörő módon – aktív részese volt a numerikus időjárási modellekre és műhold-meteorológiai produktumokra épülő tevékenység megalapozásának és elmélyítésének. 1984 és 1989 között az Előrejelzési Főosztály vezetőjeként az új informatikai eszközök – például a személyi számítógépek, valamint a PC-s hálózatok – megjelenésében rejlő lehetőségeket igen hamar felismerte, s hatékonyan szorgalmazta azok OMSZ-beli használatát.

A Központi Előrejelző Intézetben, az OMSZ-on belül elsőként jött létre olyan informatikai hálózat, amely a számos forrásból beérkező információkat – előfeldolgozás után – a szakemberek számára közvetlenül elérhetővé tette. A pc-hálózat részeként kiépült eleinte négy, majd 16 színű, monitorokkal ellátott rendszer a 90-es évek közepén megvalósult meteorológiai munkaállomások előfutárának tekinthető.
Aigner Szilárd kezdeményezésére megvalósult a hurokfilm-készítés és az egyes meteorológiai mezők egymásra helyezésének lehetősége, mely hozzájárult a légköri folyamatok jobb megértéséhez és így a megbízhatóbb előrejelzések készítéséhez.
Aigner Szilárd és az általa igen tisztelt Boncz József hatékony együttműködésének eredményeként, a GROG nevű rendszerben megvalósult az első hazai meteorológiai szövegszerkesztő eljárás, melynek alkalmazása jelentősen segítette és gyorsította a szinoptikus meteorológusok szerződéses tevékenységi feladatait.

image

Az 1980-as évek második felében sor került a balatoni viharjelző rendszer modernizálására. Ennek keretében a korábbi rakétás rendszert a mindmáig működő fényjelző rendszer váltotta fel. Aigner Szilárd felismerte az új technika alkalmazásában rejlő lehetőségeket. Alkotó látásmódjával összhangban javasolta a fényjelző készülékek régiókra bontott használatát, amely rajta kívül álló okok miatt csak mintegy két évtized múlva valósulhatott meg.

Az 1980-as évek végén és 1990-es elején a gyorsan változó gazdasági helyzetben több, az OMSZ-ban nagy tapasztalatot szerzett szakember megvált a szolgálattól – s addig nem járt úton – a privát szférában fokozódó versenyhelyzetben találta meg az új helyét. Aigner Szilárd 1989 és 1992 között a Texo-Graphicomp Kft. vállalkozás résztulajdonosa volt. Szakmai irányítója volt a Texo-Magánmeteorológiának. Az Aigner és Pártai Bt., illetve Kft. tulajdonosa lett 1992-ben. Tevékenységét később a European Weather Service Kft. nevű szakmai vállalkozásban, az előrejelzői részterület vezetőjeként folytatta.

Hamar felismerte az időjárás-előrejelzések valószínűségi jellegének közérthető interpretálásának szükségességét. Operatív valószínűségi előrejelzések közel 25 éve készülnek a legnagyobb előrejelző központokban, így az ECMWF-ben és az NCEP-ben. Aigner Szilárd úttörő szerepet vállalt ezen információk mind az előrejelző tevékenységen belüli döntéshozatalba való beépítésében, mind ezek közérthető interpretációjában.

Az előrejelzések médiabeli megjelenése Magyarországon még az 1960-as évekre nyúlik vissza. Aigner Szilárd pályakezdése után rövid időn belül bekerült a médiába, s nagyon hamar népszerűvé vált. Derűs egyéniségével, a meteorológiai előrejelzések hiteles interpretációjával a meteorológia jó szakmai hírét erősítette. Munkásságának elismerését a Magyar Televízió Nívódíja és az Aranyszarvas-Díj elnyerése is igazolja.

Emlékét tisztelettel megőrizzük.

2016. június 27.

(Ugyanezen anyag megjelenik az Magyar Meteorológiai Társaság honlapján, melynek Szilárd is tagja volt, valamint a negyedévente megjelenő, szakmai folyóirat, a Légkör következő számában.).